Ordensreglement for elever ved videregående skoler i Akershus

Reglementet gjelder for elever i Akershus fylkeskommunes videregående skoler.