Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste kollektivstopp er Ski næringspark. Buss 520 går fra Ski sentrum med hyppige avganger i skoletiden.

Planlegg din tur med ruter.no

Hvis du ønsker å gå fra Ski stasjon til skolen, er den korteste veien å gå via Idrettsveien, så til høyre inn på Drømtorpjordet, første til venstre og ned Anolitveien. Strekningen er 2,1 km.

Parkering

Skolen tilbyr parkering for besøkende, elever og ansatte.

Parkering for besøkende, elever og ansatte

Det er gratis parkering for besøkende og elever. Du trenger ikke parkeringsbevis. Parkeringsplassen er på baksiden av skolebygget, med innkjøring på høyre side. Den store parkeringsplassen til venstre for skolen må ikke benyttes, da den tilhører et firma i næringsparken.

Moped/scooter/ATV

Det er oppmerket parkering på venstre side av skolebygget, foran paviljongen. Innkjøring til venstre for skolen.

Lading av elbil/hybrid

Det er ikke mulig å lade elbil på skolens område.

HC-parkering

Det er en oppmerket handicapplass for besøkende. Innkjøring til høyre for skolen. Plassen er inntil hekken.