Forretningsutvalget

Dato
27. august 2024
Tid
9:15 - 11:00
Sted
Galleriet, Oslo

Forretningsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog til forberedelse av saksbehandling og gjennomføring av møter i øvrige fylkeskommunale organer. Forretningsutvalget fordeler saker fra fylkesrådet til medvirkningsorganer og fylkestingskomiteer. 

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@afk.no