Komité for opplæring og kompetanse

Dato
3. september 2024
Tid
9:15 - 16:00
Sted
Ikke bestemt

Fylkestinget i Akershus har fem fagkomiteer som står for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget. Komiteene har innstillingsrett, ikke vedtaksmyndighet.  

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@afk.no