Første skoledag etter sommerferien

Dato
19. august 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
På skolen