Akershus fylkesting er konstituert

Tirsdag 17. oktober ble fylkestinget i Akershus fylkeskommune konstituert. Fylkesordfører i Viken Roger Ryberg (Ap) overrakte ordførerkjedet til Thomas Sjøvold (H), som blir fylkesordfører i Akershus fylkeskommune fra 1. januar 2024. Samtidig ble fylkesrådet i Akershus presentert.

Thomas Sjøvold (47) representerer Høyre og er bosatt på Kolbotn i Nordre Follo kommune. Sjøvold har blant annet tidligere vært ordfører i Oppegård kommune.  

-Jeg gleder meg til å komme i gang med nye Akershus fylkeskommune. Jeg vil gjøre mitt beste for at Akershus fylkesting skal bli en viktig og spennende politisk arena, som legger grunnlag for gode tjenester til innbyggerne og setter er god retning for utviklingen av Akershus-samfunnet, sier fylkesordfører Thomas Sjøvold (H) i Akershus fylkeskommune.  

Liv Gustavsen (56) er valgt som fylkesvaraordfører i Akershus. Gustavsen representerer Fremskrittspartiet og er bosatt på Årnes i Nes kommune. Av politiske verv har hun vært blant annet vært fylkesleder og fylkestingsrepresentant i Viken fylkeskommune.

Fylkestinget i Akershus har 51 medlemmer fra 11 politisk partier. Se resultatet av fylkestingsvalget i Akershus 

På det konstituerende møte bekreftet fylkestinget tidligere vedtak om at Akershus fylkeskommune skal ha parlamentarisk styring.  

Fylkesordfører Thomas Sjøvold utpekte Anette Solli (Høyre) som fylkesrådsleder, og Anette Solli presenterte medlemmene i fylkesrådet for Akershus fylkeskommune.

Thomas Sjøvold (Høyre), fylkesordfører

Thomas Sjøvold (født 1976) representer Høyre. Bosatt på Kolbotn i Nordre Follo kommune.  

Han har både lang erfaring fra næringslivet, som daglig leder og eier, og politisk erfaring, blant annet som ordfører i Oppegård kommune. Han har også omfattende erfaring som styreleder, både fra privat, offentlig og ideell sektor.  

Sjøvold er utdannet sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI.  

Liv Gustavsen (Fremskrittspartiet), fylkesvaraordfører

Liv Gustavsen (født 1967) representerer Fremskrittspartiet og er bosatt på Årnes i Nes kommune. Av politiske verv har hun vært blant annet vært fylkesleder både i Akershus og VIken fylkeskommuner. Hun er første vara til Stortinget for Akershus.  

Liv Gustavsen er lang erfaring som salgssjef i internasjonalt firma, og har siste årene jobbet som selvstendig næringsdrivende.