Fylkesrådet setter innbyggernes nærmiljø i sentrum i sitt budsjettforslag

–  Vi intensiverer arbeidet med å rense Oslofjorden, styrker lokalt næringsliv og gjør det enklere for folk å komme seg fra a til b, sier fylkesrådsleder i Akershus Anette Solli (H).

Fredag formiddag legger Akershus sitt nye fylkesråd frem en tilleggsproposisjon til budsjettet. Presentasjonen strømmes direkte kl. 11.00. 

Her kan du lese hele budsjettforslaget

Se budsjettforslaget i pdf-versjon (PDF, 2 MB)

For fylkesrådet er det avgjørende å peke ut en ny retning for Akershus som setter innbyggernes nærmiljø i sentrum.

– I dette budsjettet starter vi arbeidet med å ta fatt på noen av de store utfordringene i Akershus. Vi skal ta en lederrolle i arbeidet med å redde Oslofjorden og kommer nå med en kraftfull satsing. Det er viktig at flere fullfører og består videregående opplæring og vi kommer nå med tiltak for å hjelpe de som trenger det mest. Vi legger til rette for å gjøre Ruters månedskort billigere på sikt. Alle skal ha tilgang på gode kulturopplevelser der de bor og vi vil satse på talentutvikling på kulturområdet, sier Solli. 

Samferdsel i førersetet

Det å ta igjen etterslep på vegvedlikehold rundt om i Akershus en prioritert oppgave. 

– Vi er meget tilfredse med at vi øker potten utover satsingen som det avgåtte fylkesrådet Viken la frem med ytterligere 38 millioner kroner I tillegg gjøres det omprioriteringer som gir ytterligere 71 millioner. Med disse endringene reduseres etterslepet med 146 millioner kroner i 2024 sammenlignet med fylkesrådet i Viken sitt forslag til budsjett, og det arbeidet vil vi fortsette å løfte frem i årene som kommer, sier finansråd Tom Staahle (FrP).

Oppretter Oslofjordfond

Det avgåtte fylkesrådets budsjett tar ikke klima- og naturkrisen vår på tilstrekkelig alvor. Det nye fylkesrådet i Akershus setter derfor av hele 25 millioner til et Oslofjordfond.

– Vi sørger for noen viktige skritt i riktig retning mot egne fastsatte mål i vårt budsjettforslag. Jeg er glad for at vi nå oppretter et Oslofjordfond for å få fortgang i redningsaksjonen for fjorden vår. 25 millioner kroner for 2024 er en god start, der mange andre også må bidra. Vi styrker også klimafondet og øker utbyttingstakten for fossile kjøretøy i egne virksomhet. Å redusere utslipp og bevare naturen blir et viktig arbeid i årene som kommer. Det vil bli dyrt å restaurere natur og å omstille til et grønt skifte, men det blir enda dyrere om vi ikke gjør noe nå, sier Solveig Schytz (V), fylkesråd for plan, klima, miljø og kulturminner 

Styrker lokalt næringsliv 

 I dette budsjettet styrker Fylkesrådet samarbeidet mellom næringslivet og forskningsmiljøene. 

– Det skal være attraktivt å drive næringsliv i Akershus. Det er viktig for både samfunnet og det enkelte menneske å være en del av arbeidslivet. Derfor gjør vi mer for å inkludere flere. En god utdanning er viktig for å få dette til. Vi styrker derfor forebyggingsleddet med å satse på «UngInvest» som skal bidra til at flere elever skal fullføre og bestå videregående skole. Vi oppretter også psykisk helseteam i ulike deler av fylket som skal styrke det psykiske helsetilbudet til elevene, sier Ida Lindtveit Røse (KrF), fylkesråd for næring, idrett, folkehelse og mangfold.