Sammen for å redde Oslofjorden

Tirsdag 7. november ble det avholdt et nytt og viktig møte i Oslofjordrådet. Der ble den andre statusrapporten om gjennomføring av tiltakene i Oslofjordplanen presentert, og deretter overrakt til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Bilde av Anette Solli og Solveig Schytz med podium i bakgrunnen - Klikk for stort bildeFra høyre: Fylkesrådsleder Anette Solli (H) og fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø Solveig Schytz (V)

Oslofjordrådet består av aktuelle departementer, samt representanter for kommunene og fylkeskommunene rundt fjorden. Statsforvalteren i Oslo og Viken og Oslofjordens Friluftsråd deltar også. 

Fylkesrådet i Akershus fylkeskommune, som ble konstituert 17. oktober 2023 og som blir fylkesråd fra 1. januar 2024, deltok med fylkesrådsleder Anette Solli (H) og fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø Solveig Schytz (V). 

Vi stiller sterkt opp i Oslofjordrådet for å understreke viktigheten av at vi nå må ha et krafttak for en renere og levende Oslofjord. Regjeringen vet hva som må gjøres for å redde Oslofjorden og også hvordan det bør gjøres, men følger ikke opp med økonomisk satsing fra statens side. Den nye miljøministeren er mer fremoverlent. Jeg håper han kan vise seg å være handlekraftig i tiden fremover. Vi har ingen tid å miste, og vi må alle bidra i dette arbeidet, sier Anette Solli (H).

I løpet av de siste 30 årene har Oslofjorden endret seg dramatisk. Fra å være en fjord full av fisk og sjøfugl, har viktige nøkkelarter som torsk og hummer gått ned med over 90 prosent. Vi står i fare for at fremtidige generasjoner ikke får oppleve en ren og levende Oslofjord, en utvikling hele fylkesrådet har som ett av sine hovedprosjekter å forhindre i kommende fireårsperiode, sier Solveig Schytz.

Tiltaksplan

Våren 2021 la daværende klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fram: «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv», på vegne av regjeringen Solberg. Tiltaksplanen gir en oversikt over hvilke tiltak ulike aktører må gjøre, og hvordan dette kan følges opp og koordineres fremover. 

Det er vårt ansvar å reversere den negative utviklingen i fjorden vår. Det skylder vi både den verdifulle naturen og de kommende generasjoner. Da er det svært skuffende at regjeringen heller ikke denne gangen kommer med en sterkere forpliktelse om å økte innsatsen for Oslofjorden. Det er ikke festtaler, men handling det er behov for. Denne statusgjennomgangen viser dessverre at det ikke er nok vilje i den sittende regjeringen til å redde Oslofjorden. Vi har ingen tid å miste. Derfor vil vi gå i front for å få startet kampen for å redde den døende fjorden vår, sier Solveig Schytz.