Nyhetsbrev for mai 2024

De deilige dagene i mai!

Tradisjonen tro deltar Asker videregående skole i toget forbi Skaugum på nasjonaldagen. Vi inviterer alle elever i Vg1 og Vg2 til å delta i toget rundt Skaugum og vi oppfordrer foresatte til å avtale samkjøring. Oppmøte på plass nummer 8 ved Rødlåven kl 08.00. Foreldre oppfordrer til å avtale samkjøring og slippe av ungdommene ved Jansløkka skole. Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta og gjerne henge seg med i toget underveis også. Toget avsluttes på Torget.

Det er hyggelig om klassene samles for eksempel til lunsj etter at arrangementet i sentrum er avsluttet. Se programmet for kommunen her: 17. mai i Asker 2023 | Asker kommune

 Årets russekull får skryt av lærere og ledelse. Adferden har vært god igjennom hele russetiden. Tilstedeværelsen har vært lavere enn ellers, så trolig har elevene tatt imot råd fra helsesykepleier om å holde seg under dyna om de har følt seg dårlig. Vi er også glade for at elevene har tatt vare på hverandre, inkludert hverandre og stilt opp på felles arrangement for skolen. Vi feirer avgangselevene våre med kake i kantina 16. mai.

https://viken.no/asker-vgs/aktuelt/fokusnyhet/veileder-for-en-annerledes-avgangsmarkering-i-asker.155239.aspx

Eksamen, standpunktkarakterer og karakterer i gjennomgående fag

Elevene får sitt eksamenstrekk 15. Mai kl 09.00. Elevene ser eksamenstrekket i Visma in School. 

Følgende datoer gjelder for standpunktkarakterer:

11.06: Publisering av standpunktkarakterer for Vg3

15.06: Frist for hurtigklage Vg3

15.06: Publisering av standpunktkarakterer for Vg1 og Vg2

30.06: Klagefrist skriftlig eksamen

Klagefrist for alle karakterer er 10 dager etter at karakteren er blitt publisert i VIS. Se info om klagerutiner her: Klage på karakter - Akershus og Buskerud - Viken fylkeskommune. Merk at klagen må sendes på riktig måte og det er kun anledning til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Skolesluttprogram i juni

Uke 24 og 25 får elevene et alternativt skolesluttprogram med tema folkehelse og livsmestring.  Elevene får ulike fagforedrag, deltar på sosiale aktiviteter for klassene, elevrådets sommerdag, bokinnlevering og arbeider med å ta backup og oppdateringer på datamaskinen. Flere detaljer om skolesluttprogrammet med oppmøtetider legges på teams til elevene.

Praktisk info

Sjekk skolebøker: Det er viktig at alle leverer inn skolebøker før ferien. Bøker som ikke er levert før ferien, bli fakturert den enkelte. Selv om boka skulle dukke opp til høsten, må man betale hvis boka ikke er levert før sommerferien.

Sykkelsesongen er i gang: De som sykler til skolen, bes parkere syklene i skolegården, ikke bak skolebygget mot E18 (ved det gule huset). Vi opplever dessverre at sykkeltyver er på ferde i området.

Restart på datamaskinen: Alle elever som kommer opp til skriftlig eksamen, må skru av datamaskinen før eksamen starter. Dette gjøres for å sikre at eleven er påkoplet eksamensnettet og kun har tilgang til klarerte nettsider. Mange elever opplever utfordringer når datamaskinen restartes. Sørg derfor for at dette gjøres hjemme en gang i god tid før eksamen, slik at nødvendige oppdateringer kan tas før eksamensdagen. Elevene har tilgang til brukerveiledninger. Lenke til disse her: Brukerveiledning (virker kun for elevene)

Skolen får ny gate adresse fra 23. mai. Den nye adressen er Bleikerveien 19.

Foreldresamarbeid 

Takk for bidrag fra avgangselevenes foreldre med å lage russegrøt i mai.

Takk for foreldres bidrag i råd og utvalg dette skoleåret. Siste møte i arbeidsgruppen for annerledes avgangsmarkering i Asker er mandag 21. mai. Siste møte i Skolens utvalg for dette skoleåret er avholdt.

Agenda og referat fra møtene finnes her: Skoleutvalg - Asker videregående skole (afk.no) Sakslister og referater - Asker videregående skole (afk.no)

Viktige datoer 

Se skoleruta for viktige datoer: Skolerute for tidligere Akershus - Asker videregående skole (viken.no) NB! Merk at skolen IKKE har planleggingsdag 17.11 sammen med resten av fylket. Vi vil ha vår planleggingsdag i september når personalet skal på seminar. 

Merk viktige dager:

  • 20. Juni: Elevrådets sommerdag for hele skolen. Siste skoledag for Vg3.
  • 20. juni: Avgangselevenes avslutningsseremoni i Asker konferansesenter kl.19:30
  • 21. juni: Siste skoledag før sommeren
  • 19. august: Første skoledag skoleåret 24/25.