Dyreassisterte aktiviteter

Tilbud der samspill mellom dyr og mennesker inngår, krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming der både dyras velferd og menneskenes behov blir ivaretatt. Dette studiet retter seg mot personer som bruker dyr i samspill med mennesker. Målet er å skape arenaer for mestring og mening som kan gi økt livskvalitet og gode opplevelser i hverdagen.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksisperioder og selvvalgt hovedprosjekt.

  • Innføring i dyreassisterte aktiviteter
  • Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktiviteter
  • Dyr som medhjelpere
  • Arena og ledelse av tilbudet
  • Tverrfaglig hovedprosjekt, inkludert praksis

Oppstart høst 2022.

Søknad sendes gjennom Samordna opptak.

Søknadsfrist 20.april 2022.

Les mer på Fagskolen Innlandets nettsider