Grovfôrbasert kjøttproduksjon

Studiet omhandler emner og temaer som er viktig for kjøttproduksjon av storfe og småfe. Det er en nasjonal målsetting i å øke sjølforsyningsgraden, og matproduksjonen skal være klimavennlig, sunn og bærekraftig. Dyrevelferd og -helse, klimahensyn i produksjonen, lønnsomhet, økonomisk planlegging og driftsledelse er alle sentrale temaer i utdanningen.

Studiet består av tre hovedemner, i tillegg til et tverrfaglig hovedprosjekt: 

  • Grovfôrproduksjon og beite
  • Husdyrproduksjon  med fokus på kjøttproduksjon storfe og småfe
  • Driftsledelse og økonomi
  • Hovedprosjekt

Studiet er 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år. Undervisningen skjer både på nett og samlinger.

Studiet blir ikke satt i gang høsten 2021.

Studiet «Grovfôrbasert husdyrproduksjon» ved Fagskolen Innlandet, studiested Storsteigen videregående skole starter opp, med søknadsfrist 15. april 2021.

Les mer her: Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no)

Slik søker du

Kontaktperson:

Marit Ruud Skolseg, Fagligleder landbruk fagskolen Innlandet

e-post : marsko@fagskolen-innlandet.no