Kvalitetsrevisor i landbruket

Det er høye krav til sertifisering og godkjenning i landbrukets verdikjeder, både fra mat til bord og fra skog til plank og papir. Dette øker behovet for utdannelse innen kvalitetssystemer i landbruket og offentlig lovverk.

Fagskoleutdanningen for kvalitetsrevisor i landbruket retter seg mot selvstendig næringsdrivende innen landbruket, de som vil kvalifisere seg for å jobbe som kvalitetsrevisor innen ulike sertifiserings-, kvalitets- og styringssystemer i landbruket og som kvalitetsansvarlig hos varemottakere.

Ulike bransjer og foretaksformer i Norge er revisjonspliktige. Det kan være ulike grunner til dette, men det mest vanlige er en lovpålagt revisjonspliktig og/eller at aktuell virksomhet skal oppfylle vedtatte betingelser. Fagskoleutdanningen er et utdanningstilbud som dekker et behov for markedet innen både jordbruk, husdyrbruk, hagebruk og skogbruk.

Oppbygning og arbeidsformer:

Utdanningen til kvalitetsrevisor i landbruket er rettet mot å tilegne seg kompetanse innen offentlig lovverk, revisjonskompetanse og kommunikasjon slik at studentene kan anvende sin kompetanse innen landbruket på en ny måte.

De ulike emnene (delene) av utdanningen vil være:

  • Tilsyn, kvalitetsarbeid og kvalitetsforståelse
  • Kommunikasjon
  • Kvalitetsledelse og dokumentasjon i verdikjeden
  • Hovedprosjekt

Oppstart høst 2022.

Søknad sendes gjennom Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20.april 2022.

Les mer på Fagskolen Innlandets nettsider

Kontaktperson:

Anette Sand Kjølseth, Teamleder

e-post : annsan@fagskolen-innlandet.no