Avgangsmarkering torsdag 20.06

Jessheim videregående skole inviterer alle Vg3-elever m/foresatte og kontaktlærere til avgangsmarkering torsdag 20.06. kl. 18.30

  • 17.00 Klassevis fotografering
  •  18.30 Felles markering i elevkantina med taler, hilsener og musikkinnslag
  •  19.30 Elever, kontaktlærere og foresatte samles på klasserom til kaffe, kake og sosialt samvær

 

Velkommen!