Møter for foresatte ved skolestart

Møter for foresatte:

Torsdag 28.08 klokka 17.00 - 18:30: Vg1 YF (elever og foresatte)
Torsdag 28.08 klokka 18:00 Vg2 YF (bare foresatte)

Fredag 29.08 klokka 17.00 - 18:30:  Vg1 Studiespesialiserende (elever og foresatte)
Fredag 29.08 klokka 17.00 - 18:30:  Vg1 Medier og kommunikasjon (elever og foresatt)