Vi inviterer til foreldremøte for vg 1 med tema: Det gode skolemiljøet

Onsdag 31.01 klokken 1800 inviterer vi til temamøte om hvordan vi sammen skaper det gode skolemiljøet. 

Vi får blant annet besøk av Lars Halse Kneppe. Han arbeider som psykolog ved PPT ved flere videregående skoler i Oslo. Han skal blant annet snakke litt om hvordan skole, foreldre og elevene selv kan gjøre videregående best mulig for hver enkelt. Eleven hørte han ved oppstarten nå i høst. I tillegg vil vi se litt nærmere på resultatet fra årets elevundersøkelse og elevmiljøet generelt. 

Velkommen