Fylkestingets medlemmer

Fylkestinget består av 51 valgte medlemmer. 

Partier og medlemmer

Kontaktinformasjon