Fylkesvalgstyrer

Fylkesvalgstyret har ansvar for tilretteleggingen for valg og for kontroll med valggjennomføringen i kommunene i Akershus. 

Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven, og godkjenner partiers og gruppers forslag til valglister. 

Fylkesvalgstyre for Akershus

  • Brita Skallerud (SP), leder 
  • Anette Sollie (H), nestleder 
  • Ole Guttorm Brenden (AP), medlem 
  • Balder Alvær Olafsen (SV), medlem 
  • Liv Gustavsen (FRP), medlem