Ordensreglement for elever ved videregående skoler

Reglementet gjelder for elever i Akershus fylkeskommunes videregående skoler.