Retningslinjer for lån av skolelokaler

Fastsatt 15. desember 2022 av fylkestinget i Viken fylkeskommune i medhold av kommuneloven § 5-3 andre ledd.

Merknad: Retningslinjene er vedtatt for Viken fylkeskommune, og gjelder inntil videre for Akershus fylkeskommune.