Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste kollektivstopp er Rudsdalen med buss, eller Hauger dersom du reiser med t-bane.

Planlegg din tur med Ruter.

Du finner hovedinngangen i den største av de to bygningene.

Parkering

Det er et begrenset antall parkeringsplasser tilknyttet skolen. Parkering foregår etter anvisning på skilt og med gyldig parkeringsbevis.

Gjester bes henvende seg i administrasjonen for å få parkeringsbevis for gjester.

Lading av elbil/hybrid

Lading av elbil/hybrid ved skolen gjelder kun for ansatte med gyldig parkeringsbevis.