Personvernerklæring for Akershus fylkeskommune

Personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger vi samler inn om våre registrerte (blant annet elever, pasienter, passasjerer og ansatte), hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene, og hva de skal brukes til.

Akershus fylkeskommune er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.

Det er fylkesrådet i Akershus fylkeskommune som er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler. Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger finner du kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Når samler fylkeskommunen inn personopplysninger?

Akershus fylkeskommune har et stort antall datasystemer der det behandles personopplysninger. For de forskjellige systemene er det egne grunnlag for å behandle personopplysninger. Du finner en oversikt over behandlingene på  denne siden.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Personopplysninger som er samlet inn lagres så lenge det er grunnlag for å beholde dem. Hvor lenge dette er varierer. For eksempel vil informasjon vi trenger for å sende deg et nyhetsbrev slettes når du avbestiller nyhetsbrevet. Andre personopplysninger er vi lovmessig pålagt å oppbevare "til evig tid", dette gjelder for eksempel når du er part i en saksbehandling.

Dine rettigheter

Når vi behandler personopplysninger om deg har du en rekke lovfestede rettigheter. Det kan være vanskelig å ha oversikt over hvilke rettigheter du har. Vi har nedenfor valgt å henvise til Datatilsynets forklaringer på de forskjellige rettighetene. Har du spørsmål til dette kan du henvende deg til oss for mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Les mer om

Kontakt Akershus fylkeskommune

Behandlingsansvarlig

Kontakt personvernombudet

Line Mostad Samuelsen
E-post: linesam@ofk.no
Telefon: 48 26 18 87

Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune har etter avtale felles personvernombud frem til nytt ombud er på plass i Akershus fylkeskommune. Personvernombudet vil ved utførelsen av tjenesten opptre uavhengig.