Sending av faktura til fylkeskommunen

Akershus fylkeskommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører. Fakturaer må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 930 580 783.

Fakturaen skal inneholde referanse plassert i riktig felt:

For at Akershus skal kunne betale fakturaer, må fakturaene merkes med bestillernummer ved bestilling uten eHandel, eller ordrenummer ved bestilling via eHandel.

Bestillernummer inneholder bokstaven A + 6 siffer som skal oppgis av bestiller og plasseres i feltet for «Deres referanse.» Se også under «Krav til faktura».  

Det er avgjørende at det merkes med kun bestillernummer. Se eksempel fra hvordan det ser ut i XML-fil: 

<cbc:BuyerReference>A123456</cbc:BuyerReference>