Fylkesordfører og fylkesrådsleder

  • Fylkesordføreren leder fylkestinget, som er det øverste politiske organet i fylkeskommunen.
  • Fylkesrådslederen leder fylkesrådet og er politisk leder av fylkeskommunens administrasjon, innstiller i saker til fylkestinget og er ansvarlig for å gjennomføre vedtak gjort i fylkestinget.
  • Hvem som blir fylkesordfører og fylkesrådsleder for Akershus avgjøres etter valget 11. september.

Styringsform

  • I juni 2022 stemte et flertall i Viken fylkesting for å innføre en parlamentarisk styringsform i Akershus.
  • Det er imidlertid det nye fylkestinget for Akershus som fatter endelig beslutning om styringsform. Det skjer på oppstartsmøtet (konstituerende møte) i oktober 2023.
Til toppen