Fylkesordfører Thomas Sjøvold (Høyre)

Fylkesordføreren leder fylkestinget, som er det øverste politiske organet i fylkeskommunen.

Fylkesrådsleder Anette Marie Solli (Høyre)

Fylkesrådslederen leder fylkesrådet og er politisk leder av fylkeskommunens administrasjon, innstiller i saker til fylkestinget og er ansvarlig for å gjennomføre vedtak gjort i fylkestinget.

Til toppen