Reglementer for folkevalgte

Som folkevalgt i fylkeskommunen har representantene både rettigheter og plikter. Her finner du en oversikt over relevante reglementer for folkevalgte i Akershus.

Dette er forslag til reglement og forskrifter.

Endelig vedtak gjøres av konstituerende møte i Akershus fylkesting i oktober 2023.

Folkevalgte, fylkesting, komiteer, utvalg og delegering

Fylkesråd

Brukerråd