Fylkestinget i Akershus

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ.

En stor gruppe mennesker står fordelt på fire raderer - Klikk for stort bildeAkershus fylkesting Morten Brakestad

Nytt fylkesting for Akershus ble valgt 11. september 2023 og hadde sitt oppstartsmøte (konstituerende møte) 17. oktober 2023.

Fram til 1. januar 2024 vil dermed både Fylkestinget i Akershus være i gang, mens Viken fylkeskommune fortsatt består.

Fylkestinget har det øverste tilsyn med fylkeskommunens virksomhet, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Medlemmer av fylkestinget

Fylkestinget består av 51 direkte valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år. Fylkestinget ledes av fylkesordføreren.

Saker og møter

Møter i fylkestinget og fylkestingets komiteer og utvalg er vanligvis åpne for publikum. Unntatt er møtene i klagenemnda og møter hvor det behandles saker som er unntatt offentlighet.