Partifordeling og gruppeledelse

Oversikten viser antall innvalgte representanter til fylkestinget fordelt på partigruppene. Det er tilsammen 51 representanter på fylkestinget.

Hvem som er gruppeledere for de ulike partigruppene er foreløpig ikke avklart.

Partifordeling for representantene i fylkestinget

Partifordeling for representantene i fylkestinget
Parti Antall representanter Gruppeleder
Høyre 19 Kari Sofie Bjørnsen
Arbeiderpartiet 10 Hoda Imad
Fremskrittspartiet 6 Liv Thon Gustavsen
Miljøpartiet De Grønne 3 Kristin Antun
SV - Sosialistisk Venstreparti 3 Balder Alvær Olafsen
Venstre 3 Margrethe Prahl Reusch
Rødt 2 Silje Josten Kjosbakken
Senterpartiet 2 Jane Bråthen
Industri- og Næringspartiet 1 Line Marie Kjos
Kristelig Folkeparti 1 Lars Salvesen
Pensjonistpartiet 1 Ragnar Dahl

Se medlemmene i fylkestinget