Møter, saker og vedtak

Her finner du møtedatoer og politiske sakspapirer for Akershus fylkeskommune. 

Finn politiske møter og saker

Nett-TV fra fylkestinget og andre politiske møter

Historiske politiske saker og dokumenter