Postliste og innsyn

Akershus fylkeskommune ønsker å gjøre det enkelt for innbyggerne å få innsyn i hva som skjer i fylkeskommunen.

Be om innsyn 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Det mest vanlige er innsynskrav etter offentlighetsloven, hvor regelen er at Akershus fylkeskommune normalt skal gi deg svar innen fem arbeidsdager.

Hvor lang tid det tar avhenger av hva slags materiale du ber om, hvor mye du ber om, og hvilke regler for frister som gjelder for ditt innsynskrav. Ber du om innsyn i gamle dokumenter på fjernlager, eller innsyn i mye materiale, kan det ta lengre tid.

Hvem kan be om innsyn?

Alle har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter, postjournaler og saklister til møter i folkevalgte organer. Publikum har også rett til å være til stede under møter i folkevalgte organer.

Hva gir fylkeskommunen ikke innsyn i?

Unntak fra innsynsretten må begrunnes med en lovhjemmel. Den vanligste grunnen til å ikke gi innsyn er taushetsplikten eller at det for eksempel er snakk om et internt dokument som inneholder saksforberedning. 

I Akershus fylkeskommune praktiserer vi såkalt «meroffentlighet». Det betyr at selv om man har en unntakshjemmel og kan unnta et dokument eller en informasjon, skal man likevel vurdere om dokumentet eller informasjonen skal offentliggjøres. Dersom det innvilges innsyn i deler av et dokument, vil informasjon det ikke er gitt innsyn i sladdes.

For å unngå at opplysninger om enkeltpersoner sammenstilles på en måte som medvirker til brudd på taushetsplikten, er ikke elevmapper og personalmapper en del av den offentlige postlisten. 

Lover og regler