Personvernerklæring for søkere av drosjeløyve

Akershus fylkeskommune er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene for søknad om drosjeløyve i Akershus.

Fylkeskommunen er pålagt å gi drosjeløyve etter yrkestransportlova § 12 annet ledd. Dette reguleres også etter yrkestransportforskriften §§ 6-10.

Formålet med behandling av personopplysninger om søkere av drosjeløyve er å kunne saksbehandle søknader, og gi rett til drosjeløyve i Akershus fylke.

Grunnlaget for behandling av personopplysningene

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av opplysninger om søkerne er Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e) utøvelse av offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

Du kan når som helst be om å få oppgitt opplysningene som er registrert om deg i Akershus fylkeskommune sine systemer.

Behandlingen av personopplysninger

Søknad om drosjeløyve gjøres via Altinn. Når du fyller ut søknad om drosjeløyve kan du når som helst avbryte utfyllingen av et skjema for å fortsette senere. Data du har fylt inn være lagret og tilgjengelige for videre utfylling.

Når du har fylt ut skjemaet og trykket på «send», mottar Akershus søknaden din.

Innsamling av personopplysninger

Personopplysninger om daglig leder/innehaver som kan samles inn er:

 • navn og fødselsnummer
 • kontaktopplysninger
 • postadresse/postnummer/sted
 • fylke og kommune, konkursattest
 • politiattest
 • eventuelt dom og forelegg

Dersom bedriften har transportleder, samles følgende opplysninger om transportleder inn:

 • navn, fødselsnummer
 • kontaktopplysninger
 • politiattest
 • eventuelt dom og forelegg

Bruk, lagring og sletting av personopplysninger

 1. Når du har sendt inn en drosjeløyvesøknad med vedlegg, er dette lagret i din innboks i Altinn til du selv sletter det.
 2. Søknaden din sendes via FINT (Felles fylkeskommunale Integrasjoner) til Akershus fylkeskommunes sak- og arkivløsning.
 3. Alle opplysninger du oppgir i søknaden eller i tilhørende vedlegg, overføres kryptert fra Altinn til Akershus fylkeskommunes sak- og arkivsløsing.
 4. Når skjemaet er oversendt til Akershus fylkeskommune, slettes alle data fra tjenesteeier i Altinn sitt arkiv-område, innen 3 måneder. Tjenesteeier i Altinn er Akershus fylkeskommune.
 5. Vedlegg som politiattest, dom eller forelegg vil også bli slettet fra Akershus fylkeskommunes sak- og arkivløsning innen 3 måneder.
 6. FINT beholder noen metadata om oversendelsen fra Altinn til Akershus fylkeskommunes sak- og arkivløsning. Dette er fordi fylket skal kunne sjekke om det eventuelt har skjedd feil i oversendelse av dokumenter via FINT. Disse dataene lagres hos FINT i inntil 10 år:
  • din søknad om drosjeløyve
  • navnet på vedlegg du har sendt inn med søknaden (men ikke selve vedlegget)