Skjema og søknader

Noen skjemaer er felles for alle skoler, mens andre ligger hos den enkelte skole.

Felles skjemaer for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune

Gå til felles skjemaer på Akershus fylkeskommunes nettsider

Lokale skjemaer

Skjema for søknad om internatplass (vi åpner for søknader i midten av juli, etter første ordinære inntaksrunde).