Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste kollektivstopp er Løkebergveien (buss) og Gjønnes (t-bane) med ca. 3-5 minutters gange fra begge stasjoner.
 

Parkering

Skolen tilbyr parkering for besøkende, elever og ansatte.

Parkering for besøkende

Besøkende til skolen kan benytte parkeringsplassen utenfor hovedinngangen. Midlertidig parkeringskort kan hentes på kontoret til høyre når du kommer inn hovedinngangen på skolen.

Parkering for elever

Skolen har et begrenset antall parkeringsplasser for elever. Det må søkes om parkeringstillatelse og det blir vurdert utenifra kriterier som blant annet personlig behov og avstand til skolen. Elevparkeringen finner du på baksiden av skolen, retning Haslumhallen.

Lading av elbil/hybrid

Det er mulig å lade elbil/hybrid ved skolen for ansatte.

HC-parkering

Det er 2 tilgjengelige HC-parkeringsplasser ved skolen. Disse finner du utenfor hovedinngangen.