Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Visma InSchool 

Foresatte gis tilgang til skolesystemet kort tid etter skolestart. Her finnes timeplan, fag, lærere og oversikt over elevens totale fravær. Etter fylt 18 år mister foresatte denne tilgangen, med mindre elevene selv åpner for å gi tilgang via samtykke.
 

Ta kontakt med oss

Som foresatt kan man ta kontakt med elevenes kontaktlærer eller avdelingsleder ved behov. Vi tar også kontakt dersom det er nødvendig i forhold til skolegangen. Ved oppstart i Vg1 er det en velkomstssamtale med kontaktlærer, foresatte og elev. Det er også flere foreldremøter utover skoleåret, følg med på skolens kalender.