Trivselsregler

Vi på Vestby vgs:

  • møter tidsnok, forberedte og klare for læring
  • er vennlige, tydelige og rettferdige
  • strekker oss og hjelper hverandre å nå våre mål
  • er inkluderende, omtenksomme og respekterer hverandre