Rektor og skolens ledelse

Rektor

Konstituert rektor

Ole-Petter Almås
Mobiltelefon: 93 00 84 12
E-post: olepettera@afk.no
Konstituert rektor er skolens pedagogiske og administrative leder.
Ole-Petter Almås er til vanlig assisterende rektor

Kari Rønnaug Eide (ikke tilstede)
Mobiltelefon: 
E-post: kariei@afk.no
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Konstituert assisterende rektor

Britt Nordgård
Mobiltelefon: 99 04 13 84
E-post: brittn@afk.no
Konstituert rektors stedfortreder
Britt er også avdelingsleder for SSP - realfag og kroppsøving

Leder av grunnskoleavdeling

Matz Antonsen
Mobiltelefon: 90 57 45 95
E-post: matza@afk.no

Studieleder

Jan Otterstad
Mobiltelefon: 47 45 88 04
E-post: janot@viken.no

Administrasjonsleder

Lill-Ann Røykenes
Mobiltelefon: 90 54 84 05
E-post: lillannr@afk.no

Avdelingsledere 

Jan Dahlslie
Mobiltelefon: 95 25 63 77
E-post: jand@afk.no

  • Bygg- og anleggsfag

Line Riisnæs
Mobiltelefon: 92 84 07 71
E-post: lineri@afk.no

  • Restaurant- og matfag

Aimee Adamiak
Mobiltelefon: 98 66 90 64
E-post: aimeea@afk.no

  • SSP - filologiske fag

Tatiana Balandina
Mobiltelefon: 90 91 17 99
E-post: tatianab@afk.no

  • Salg, service- og reiseliv
  • SSP - Engelsk og fremmedspråk

Marit Aschehoug 
Mobiltelefon: 40 02 31 12
E-post: marita@afk.no

  • Fungerende avdelingsleder SSP - realfag og kroppsøving

Britt Nordgård
Mobiltelefon: 99 04 13 84
E-post: brittn@afk.no

  • SSP - realfag og kroppsøving

Pia Roaas
Mobiltelefon: 93 03 68 90
E-post: piar@afk.no

  • Elevtjenesten

Hovedverneombud

Heidi Klynderud
Mobiltelefon: 91 78 59 48
E-post: heidikl@afk.no