Ressursteam Grunnskole

Viken fylkeskommune har opplæringsansvaret for alle unge som bor på barneverns- og helseinstitusjoner i hele Viken (Jfr. opplæringsloven § 13-2, 13-3a). Vestby videregående skole ivaretar dette tilbudet for region Follo.

Grunnskoleavdelingen ved Vestby videregående skole har lærere og fagarbeidere som underviser på de ulike nærskolene i Follo, i et tett samarbeid med de kommunale skolene. Elevene i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Hvilken skole som er elevens nærskole avgjøres i den kommunale forskriften om skolekretsgrenser.

Ressursteamet følger i hovedsak virksomhetsplanen for Vestby videregående skole. Undervisningen er tilrettelagt den enkelte elev og gis både i liten gruppe og individuelt etter målene fra fagfornyelsen som er utarbeidet i en individuell opplæringsplan.

Fylkeskommunal PPT skriver eventuelt sakkyndig vurdering for barn og unge som er langtidsbosatt på institusjoner.

Catosenteret

Catosenteret er en helseinstitusjon. Lærere fra Vestby videregående skole gir undervisningstilbud ved skoleavdelingen på institusjonen i samarbeid med elevenes hjemskoler.

Les mer om skoletilbudet på nettsidene til Catosenteret

Kontakt grunnskoleavdelingen

  • Matz Antonsen, grunnskoleleder, mobiltelefon: 90 57 45 95
  • Siri Hamre, koordinator for elever i barneverns- og helseinstitusjoner, mobiltelefon: 97 16 28 79
  • Sigrid Engseth, koordinator Catosenteret, mobiltelefon: 92 02 71 83