Universitetsskole

Vi er universitetsskole for NMBU sammen med Frogn, Ski og Hvam.

Prosjektressurs bærekraftig utvikling og innovasjon gjennom entreprenørskap.

I 2018 inngikk Ås videregående skole et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) og Akershus fylkeskommune (AFK). En lærer er ansatt i en prosjektstilling for å blant annet drive tverrfaglige og utforskende prosjekter internt på skolen, i samarbeid med andre skoler og andre eksterne samarbeidspartnere.

Prosjektet UEAT, et tverrfaglig prosjekt i geografi, samfunnsfag og naturfag på vg1 SF, som er startet opp med midler fra den naturlige skolesekken. Målet er å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen, får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidens mange miljøutfordringer.

Gjennom ulike prosjekter ønsker man å bygge bro mellom teori og praksis og bidra til å øke kreativiteten i undervisningen og være med på å gi elevene tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse. Vi ønsker å gi elevene en mulighet for en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring.

Ås videregående skole er partnerskole til ILS og OsloMet, i tillegg til NMBU. Vi mottar hvert år flere studenter i praksis fra disse institusjonene.

Samarbeidet med NMBU består også i at elever ved vår skole har anledning til å ta eksamener i matematikk, fysikk og kjemi.