Skoleprosjekt i Ski sentrum lar seg ikke gjennomføre

Fylkesrådet i Akershus innstiller på å ikke gå videre med prosjektet som skulle gi ny videregående skole i Ski sentrum. 

Illustrasjonsbilde med bilde av nybygg og grøntarealer - Klikk for stort bildeIllustrasjonbilde av ny videregående skole i Ski sentrum Rambøll Norge AS

Det har vært mange utfordringer underveis i prosjektet. Den ekstraordinære prisutviklingen i samfunnet, også i byggebransjen, sammen med endrede premisser underveis, har forsinket og fordyret prosjektet betydelig. I 2021 vedtok fylkestinget i Viken en ny kostnadsramme på 2,1 milliarder kroner, og nå viser et ferskt estimat at prosjektet vil koste 3,3 milliarder kroner. 

Porttrettfoto av Anette Solli med grå bakgrunn - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Anette Solli (H) Morten Brakestad/Akershus fylkeskommune

– Prosjektkostnadene har økt kraftig, og fremdeles gjenstår mange viktige avklaringer som kan gjøre at kostnadene blir enda høyere før skolen står ferdig. Vi anbefaler derfor at prosjektet ikke realiseres, sier fylkesrådsleder Anette Solli (H). 

En sak om prosjektet vil bli lagt frem for fylkestinget for beslutning og vedtak.

Godt i gang med å se på løsninger

Portrettfoto av Lise Hagen Rebbestad mot grå bakrunn - Klikk for stort bildeFylkesråd Lise Hagen Rebbestad (H) Morten Brakestad/Akershus fylkeskommune

– Prosjektet hadde alle forutsetninger for å bli et flott skole- og byutviklingsprosjekt. Derfor er det trist at vi nå ser oss nødt til å foreslå å skrinlegge prosjektet. Det er viktig for meg å understreke at vi allerede er godt i gang med å se på alternative løsninger som sikrer elevene skoleplass og et godt skolemiljø, og våre ansatte et godt arbeidsmiljø, sier fylkesråd for opplæring og utdanning Lise Hagen Rebbestad (H). 

Samarbeidsprosjekt med kommunen

Prosjektet «Ny videregående skole i Ski sentrum» ble første gang vedtatt i fylkestinget i 2016, og skulle gi 1100 elevplasser innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Prosjektet skulle bli et samarbeidsprosjekt mellom Nordre Follo kommune og fylkeskommunen. Kommunens folkebibliotek og kulturskole skulle lokaliseres til anlegget, og i tillegg var det prosjektert en felles idrettshall.