Sakslister og referater

Her samler vi alle sakslister og møtereferater fra elevrådsmøter, allmøter og skoleutvalget ved skolen.

Skoleutvalg

Skolens utvalg består av elever, ansatte og ledere og behandler saker som berører hele skolen. 

Elevråd

Elevrådet har møter en gang i måneden og er satt sammen av elever fra alle klasser.  

Arbeidsgruppe om avgangsmarkering

Asker videregående skole har etablert en arbeidsgruppe av foresatte, skoleansatte og ungdommer som jobber for en annerledes avgangsmarkering for russ.

Gruppa jobber med følgende mål:

Russefeiringen skal endres slik at den legges etter eksamen og gjennomføres og planlegges på en slik måte at alle kjenner seg inkludert. Russefeiringen skal preges av noe annet enn russebusser og skapes uten usunn påvirkning fra sterke markedsaktører. Arbeidsgruppa vil jobbe for å skape attraktive arrangementer som inkluderer alle, fordi ungdommene har behov for å samles og være sosiale. Slike arenaer bør tilbys igjennom hele ungdomstiden.

For å nå målet skal gruppas arbeid være å lage en tiltaksplan for hvordan de ulike nivåene skal jobbe med en holdningsendring og en endring av aktiviteter knyttet til russefeiring (hele løpet i ungdomsskolen, vgs og under selve feiringen). Arbeidsgruppen kan være en del av tiltaket selv eller kan spille på andre aktører for å gjennomføre tiltakene.

Nivåene som skal jobbe er:

  • Elever
  • Foresatte
  • Ansatte på skolene
  • Ansatte i kommunen

Les innkallinger og referat fra møtene her:

Referater og innkallinger fra arbeidsgruppe for en annerledes avgangsmarkering for russ

Bildet viser medlemmene av gruppa i dialog - Klikk for stort bildeBilde av medlemmer av arbeidsgruppa for annerledes avgangsmarkering Budstikka Mats Sauro Høimyr