Fagskolestudentene våre har varierte dager

Studentene som går studiet Demens og alderspsykiatri ved Fagskolen i Akershus, studiested Bjørkelangen, har snart fullført sitt første av to studieår. 

En gruppe fagskolestudenter - Klikk for stort bilde BVS

De er nå midt i emne 3, demens og psykiatriske lidelser hos eldre, som er det største emnet i studiet.

To foredragsholdere - Klikk for stort bildeVibeke Fure Wulfsberg og Kai Ove Norkyn fra KORUS Øst formidlet viktig kunnskap om eldre og rus. BVS

Forrige uke var vi så heldig å få besøk av Vibeke Fure Wulfsberg og Kai Ove Norkyn fra KORUS Øst (Kompetansesenter for rusfeltet). De snakket om eldre og rus. Kroppen reagerer annerledes på rusmidler når vi blir eldre. Dagens eldre inntar mer alkohol og legemidler enn tidligere, likevel er det et tema som det kan være vanskelig å snakke om. Vi fikk verktøy til hvordan vi som helsepersonell kan snakke med eldre pasienter om bruk av alkohol, andre rusmidler og vanedannende legemidler, og iverksette tiltak ved mistanke om problematisk eller helseskadelig bruk.

Denne uken fikk vi komme på gårdsbesøk. Liv Ragnhild Kongtorp tok oss godt imot på Kongtorp - Inn på Tunet, som er et dagaktivitetstilbud for personer med demens i tidlig fase. Vi fikk lære om hva Inn på tunet er, og hva som gjør dette til et godt tilbud for personer med demens. Her får deltagerne servert mat, vært sammen med andre og deltatt i ulike aktiviteter ut fra hvilke interesser og ønsker de har. På gården er det flere dyr, vi fikk hilse på kaniner, høner og små kattunger som deltagerne kan følge med på utviklingen av. Et utrolig viktig og flott tilbud for personer med demens. Her er det trygge rammer, mulighet for å oppleve mestring og få økt livskvalitet.

Tekst: Linda Skartlien

Kattunger  - Klikk for stort bildeDyr, som disse kattungene, er et viktig innslag hos demenstilbudet Kongtorp - Inn på Tunet. BVS