Standard for opplæring og vurdering

Kvalitet gjennom samarbeid og medvirkning i profesjonelle læringsfellesskap.

Her kan du laste ned skolens standard for opplæring og vurdering. (PDF, 2 MB)

Mål for opplæringen skoleåret 2020/21

Elever som fullfører og består opplæringen – 85%
Elever søker og får læreplass – 50% av elever på YF
Elevene er til stede i mer enn 95% av opplæringen
Alle skal lære mer – positiv karakterutvikling > 0,1

Kvalitetsmål:
Implementering av fagfornyelsen har hovedfokus
Overordnet del kommer til syne gjennom opplæringen i fag
Vi samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap for å sikre at alle lærer mer
Vi er en “vi-skole” med et kollektivt og «gyldig vi» blant elever og ansatte
Vi har et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø der alle elever er faglig, sosialt og personlig