Korte fagkurs

Vi arrangerer mange ulike kvelds- og helgekurs for voksne.

 

Kontakt / påmelding til:

Gerd Sylvi R. Hertzenberg

Leder for voksenopplæringen

Tlf: 91 12 38 21  e-post: gerdhe@afk.no