Agronomutdanning for voksne

Dette er en komprimert utdanning som består av landbruksfagene på videregående nivå, og passer for deg som ønsker grunnleggende kompetanse om landbruksproduksjon.
Agronom for voksne gjennomføres over to år, på deltid (hovedsakelig kveldstid med noen få dagssamlinger), og er tilpasset også for deg som er i full jobb.

Neste opptak er høsten 2025, med søknadsfrist 1.mars 2025.

To traktorer med hengere på et jorde - Klikk for stort bildeInnhøsting Hvam vgs

 

Utdanningen er et tilbud til de som:

  • Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innen alle de fagområdene som er aktuelle for å drive egen gard, arbeide som avløser, landbruksvikar eller med annet praktisk landbruksarbeid.
  • Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning.
  • Ønsker å bygge opp formell kompetanse i forhold til vurdering av realkompetanse.
  • Ønsker grunnleggende kunnskaper, fordyping eller spesialisering innen enkelte fagfelt.
  • Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål.

Innhold

Utdanningen inneholder alle programområdene som er med i læreplanen for Vg2 og Vg3. Les mer om innholdet, fag og timefordeling i denne brosjyren (PDF, 632 kB).

Samlingsbasert og nettbasert undervisning

Programfagene er delt inn i ulike tema. Undervisningen på skolen utgjør ca 1/4 av stipulert timeforbruk. I tillegg er det hjemmearbeid i form av lesing og oppgaveløsing for å dekke målene i læreplanen. Samlingsbasert agronomutdanning går over 2 år. Normalt vil undervisningen bli gjennomført fra august til juni, med eksamen om våren.

Inntakskrav

  • Søkere må være 25 år eller eldre
  • Ønskes fagdokumentasjon ved fullført utdanning, må en ha kompetanse i fellesfag tilsvarende 3-årig videregående skole. 5 års yrkeserfaring gir fritak fra kravet om fellesfag (forskrift til opplæringslova § 1-13, siste ledd). Videre må en ha Vg1 Naturbruk eller tilsvarende. 
  • Ønskes fagdokumentasjon uten at disse opptakskravene er oppfylt, må realkompetanse / landbrukspraksis dokumenteres. 
  • Vil du ha grunnleggende kunnskap og spesialisering i enkelte fagfelt uten tanke på en formell utdanning, er det ingen inntakskrav ut over at en må være fylt 25 år.

 

Søknadsskjema blir lagt ut i begynnelsen av året 2025

Kontakt:

Gerd Sylvi R. Hertzenberg

Leder for voksenopplæringen

Tlf: 91 12 38 21   e-post: gerdhe@viken.no