Tverrfaglig prosjekt i skolen

Vi har hatt besøk av forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr, som hadde en helt avgjørende og sentral rolle i å avdekke to av norgeshistoriene verste justismord. Foredraget bidrar i undervisningen i forhold til  kritisk tenkning, etisk bevissthet, kildekritikk, demokrati og medborgerskap.

Om Bjørn Olav Jahr

Bjørn Olav Jahr er kjent for sitt arbeid innenfor true crime-sjangeren. Jahr har skrevet flere bøker som fokuserer på virkelige kriminalhistorier i Norge. Jahrs bøker er ofte preget av grundig research og en detaljert fremstilling av hendelsene han skriver om.

Jahr har blant annet skrevet om Baneheia-saken gjennom sin bok "To historier. En sannhet". Baneheia-saken er en av de mest omtalte og kontroversielle kriminalsakene i norsk historie, hvor to jenter ble funnet drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. To menn, Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen, ble dømt for drapene.

Jahrs bok, som ble utgitt mange år etter domfellelsene, utfordrer den offentlige oppfatningen av saken og reiser spørsmål ved bevisføringen og etterforskningen som førte til domfellelsene. Han tar for seg ulike aspekter av saken, inkludert hvordan bevis ble samlet og presentert, samt den psykologiske og sosiale dynamikken rundt saken. Hans arbeid gir innsikt i samfunnsmessige reaksjoner på kriminalitet, og hvordan dette kan misbrukes, noe som er relevant i diskusjoner om kritisk tenkning og etisk bevissthet.

Tverrfaglig prosjekt

Prosjektet startet med forarbeid i klassene, jobbing og diskutering av problemstillinger.  Materiale om Baneheia, pluss lenker til videoinnslag, podkaster, dokumentarer, osv til fritt bruk ble delt. Klassene utarbeidet deretter spørsmål til foredragsholder.  En rekke forberedte relevante spørsmål ble presentert av elevene., i tillegg ble det tid til spørsmål som dukket opp underveis. Foredraget ble også filmet  av elever som går medier- og kommunikasjon. Klassene og trinnene jobber med stoffet og prosessen i etterkant, i form av  for eksempel skriveoppgave.

Takk til Laila-Johanne Kveldro for organisering og entusiasme rundt prosjektet. Og takk til Bjørn Olav Jahr for første foredrag.