Fleksibel organisering og tilrettelegging (FOT)

Målgruppa er elever som står i fare for ikke å kunne fullføre et ordinært løp i videregående skole, og trenger individuelle tilpasninger en periode.

Tilbudet skal fungere som en overgang til elevens hjemmeskole, som er den skolen eleven i utgangspunktet har søkt seg til.

Det er fortløpende inntak til skoleavdelingen. Det er rektor og avdelingsleder på de ulike skolene, sammen med avdelingsleder på FOT, som tar initiativ til drøftinger om mulig skoleplass.

 Alle videregående skoler på Romerike kan benytte seg av tilbudet.