Miljøarbeider

Miljøarbeider ved Mailand videregående skole er Hillevi Sofie Tovik. Hun har kontor i biblioteket. Miljøarbeider jobber for et godt skolemiljø og er tilgjengelig for alle elever. Du kan komme innom der, eller ta kontakt på telefon eller e-post dersom du har noe du ønsker å snakke om.

Hva gjør miljøarbeideren?

Miljøarbeider jobber for at alle elever skal trives og ha en god skolehverdag. Dette gjøres ved å være synlig i skolemiljøet og ved å være lett tilgjengelig for alle på skolen. Målet er at så mange elever som mulig skal fullføre videregående skole, og med et så godt resultat som mulig. 

Hva kan du snakke med miljøarbeideren om?

Har du bekymringer selv, eller bekymrer du deg for andre? Mangler du motivasjon? Av og til kan det være godt å snakke med noen om det som ikke er helt greit, og som påvirker hverdagen og skolegangen. Du kan også gå til miljøarbeideren bare for å slå av en prat, eller for å få litt ro. 

Miljøarbeideren har taushetsplikt, og du får ikke fravær for tiden du snakker med ham/henne. 

Om du trenger hjelp ut over det vi kan gi på skolen, vil miljøarbeideren gi deg råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.

Hvor og når kan du kontakte miljøarbeideren?

Kom innom kontoret, eller send en SMS til tlf. eller en e-post (se adresse under), så kan dere avtale tid. Miljøarbeider/navn er tilgjengelig alle skoledager. Du er alltid velkommen!
Obs.: Ikke send sensitive personopplysninger på SMS/e-post.

Se også