Universitetsskole

Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og 20 ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. Prosjektet har som mål å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Hva er Universitetsskoleprosjektet?

To kvinner i samtale ved pc - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB

 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) samarbeider med universitetsskolene om en rekke prosjekter basert på de tre samarbeidsprinsippene i intensjonsavtalen partene imellom.

  • Utvikling av lærerutdanningen
  • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolene
  • Utvikling av lærerstudentenes praksis

Formål

Universitetsskolene er sentrum for å utvikle gode praksisarenaer for lærerstudenter i skolen og et utviklingsfelt for å skape bedre kunnskaps- og erfaringsflyt mellom skole og universitet. Vi vil utforske modeller for kommunikasjon og samhandling om lærerutdanning og for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) mellom skole og universitet hvor studenter, praksislærere og universitetslærere alle er bidragsytere.

Forpliktende samarbeid

Universitetsskoler er partnerskoler som har inngått et forpliktende samarbeid med universitetet om FoU-arbeid og gjensidig kompetanseutvikling. Universitetsskolene skal ta i mot lektorstudenter i praksis i alle deler av utdanningen, samt være åpne for at de utfører små forskningsprosjekter og være medveiledere på masteroppgaver.
Skolene vil få tilbud om kompetansehevende kurs, fagdager og veilederutdanning.

​​​​​​​Les mer om universitetsskole her