Verdensdagen for psykisk helse!

Nes vgs markerte Verdensdagen for psykisk helse i en hel uke!

Før sommeren begynte elevtjenesten å forberede årets markering av Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema var Vi trenger å høre til #lagplass. 
Det å bruke en hel uke på markeringen er noe som krever mye arbeid, samtidig som vi ser at det i løpet av denne uka skapes mange gode arenaer både for det sosiale, mentale og ikke minst bevisstgjøring rundt temaet.

I år var det Anders Grizzly Fægri som var vår hovedforedragsholder, han kom på fredagen og alle skolens elever fikk høre hans foredrag. I foredraget sitt tok han oss gjennom sin historie og fikk oss til å innse at det å se hverandre, bry seg og være et godt medmenneske er uvurderlig. Det var tydelig at dette fenget elevene da det var mange elever som oppsøkte Anders etterpå for å snakke med han om det de hadde hørt i foredraget.

I tillegg til dette hadde vi flere foredrag og aktiviteter fra egne rekker. Psykologilærer Julia holdt foredrag om Gruppepress og psykologilærer Åsmund holdt foredrag om Skolestress og utenforskap. Helsesykepleier Vibeke snakket om Hvordan ha det greit når du har det leit. Pop-up galleriet til HO-lærer Monika Mollerud ble besøkt av skolens elever og de fikk ulike oppgaver de skulle jobbe med samtidig som de studerte kunsten. I forbindelse med dette ble elevene også utfordret til å skrive positive Gerilja quotes på et lerret, dette planlegger vi å henge opp i vestibylen slik at både elever og ansatte kan få litt inspirasjon i hverdagen.

I forberedelsene til denne uka så oppsøker skolen mulige bidragsytere i lokalmiljøet. Aurskog sparebank setter pris på å møte ungdom og vi mener at personlig økonomi kan ses i sammenheng med livsmestring og psykisk helse. Som avgangselev på Vg3 SF fikk du foredrag om personlig økonomi. Dette var noe flere av elevene kunne fortelle at de opplevde som veldig positivt og lærerikt før de skal ut og stå på egne bein etter videregående. Nes kommune bidrar også godt inn i programmet blant annet med opplegget Tankevirus og ikke minst på stand i vestibylen i lunsjen, her kunne du blant annet møte Ung i Nes, ernæringsfysiolog og fysioterapeut.

To av dagene arrangerte psykologielever quiz på biblioteket og på fredag avsluttet vi markeringen med servering av pølser til hele skolen.

 

Vi takker for en flott uke!