Rektor og skolens ledelse

Rektor

Annika Nordlund
Mobil: 97 76 26 86
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Ragne Hilde Solum
Mobil: 99 26 79 27
Rektors stedfortreder/avdelingsleder realfag

Administrasjonsleder

Jarle Eldegard
Mobil: 95 13 51 16

Avdelingsledere

Karoline Oliegreen
Mobil: 93 43 34 07

  • Engelsk og samfunnsfag/eksamensansvarlig

Anne Ingeborg Wam
Mobil: 98 67 74 93

  • Norsk og fremmedspråk

Aina Langeland Friling
Mobil: 99 59 30 93

  • Medie- og kommunikasjonsfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • Helse - og oppvekstfag
  • Elektro og dataelektronikk

Matias Østebø
Mobil: 93 65 51 10

  • Elevtjenesten (rådgivere, karriereveileder, miljøarbeider, bibliotekar)

Inger-Lise Norseth Stubberud
Mobil: 93 08 16 86

  • Tilrettelagt avdeling og Sunnaas sykehus