Universitetsskole

Nesodden videregående har vært Universitetsskole siden 2011. Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og ungdoms- og videregående skoler. Prosjektet har som mål å videreutvikle lærerutdanningen og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

For Nesodden videregående skole betyr samarbeidet med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning at vi som skole er med og utdanner lærere som skal jobbe i skolen i årene som kommer. Det er et viktig samfunnsoppdrag som vi tar på alvor. Hvert år har vi mange studenter i praksis ved skolen. Vi satser på veiledning og har mange lærere med veilederkompetanse og et godt veiledningsopplegg for studenter og nyansatte lærere. 

Gjennom samarbeidet med Universitetet i Oslo får vi mulighet til å holde oss faglig oppdatert. Vi deltar på forelesninger og seminarer i regi av universitetet og får tilgang på oppdatert forskning. Våre lærere samarbeider med forskere om å utvikle gode undervisningopplegg. 

Vi har blant annet samarbeidet med Norgeshistorie.no om å utvikle tverrfaglige undervisningsopplegg i norsk og historie. Våre lærere samarbeider med forskere og tar del i forskningsprosjektene Mi Lenga og Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER). I tillegg samarbeider vi også med FIKS på ledernivå om ledelse av utviklingsarbeid i skolen. 

Studenter og forelesere fra UiO. Som en del av universitetsskolesamarbeidet er vi praksisskole for studenter som utdanner seg til å bli lærere. Ragnhild Meland