Yrker i fremtiden

I følge SSB trenger Norge 35.000 flere pleiere/omsorgspersoner og 40 000 flere i oppvekstsektoren (barnehage og skole) i årene som kommer.

Norges befolkning øker og flere lever lengre. Flere oppgaver vil bli i private hjem. Barnehagene vurderer døgnåpne avdelinger for skiftarbeidere og funksjonshemmede vil få personlige assistenter. Når du er ferdig med fagbrevet som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider kan du blant annet jobbe i barnehage, SFO, skole, ungdomsklubb, fengsel, sykehus, sykehjem, bolig med bistand, personlig assistent og på ulike institusjoner innenfor fagområdet.

Videreutdanning

Når du er ferdig med opplæringen her hos oss har du to valg. Du kan enten bli lærling innenfor yrkesvalget ditt eller gå tredje klasse påbygging her ved skolen for så å studere på universitet eller høgskole.

Innenfor helse- og oppvekstfagene har du mange muligheter for høyere utdannelse. Eksempelvis lærer, sykepleier, politi, psykolog, vernepleier, ergoterapeut, barnehagelærer, sosionom, fysioterapeut, barnevernspedagog og helsesøster m.m. Det er også mulighet for å jobbe internasjonalt i de største humanitære organisasjonene eller andre helse- og oppveksttilbud i utlandet.

Hvis du ønsker å gå videre etter fagbrev kan du gå helsefaglige linjer på ulike fagskoler. De har linjer som spebarn- og barselpleier, geriatri, kreft og psykisk omsorg og rusarbeid. Les mer på fagskolenes hjemmesider